17 ธ.ค. 2564

งานทำบุญครบรอบบริษัทฯ ประจำปี 2564 ก้าวสู่ปีที่ 17

นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน UBE Group ร่วมกิจกรรมทำบุญครบรอบบริษัทฯ ประจำปี 2564 ก้าวสู่ปีที่ 17 ภายใต้ธีม I Flour U : UBE | UBS | UBA | SPECIALTY ภายในงานประกอบด้วย สักการะท่านท้าวมหาพรหม ถวายภัตตาหารเพล เจิมอาคาร ผู้บริหารพบปะพนักงาน และการจัดแสดงซุ้มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้พนักงานชิม และเลือกซื้อในราคาพิเศษ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ UBON BIO ฟลาวมันสำปะหลัง TASUKO กาแฟออร์แกนิค SEASON โครงการ Smart Farming รณรงค์ CAC และการรับประทานอาหารกลางวัน แบบ New normal เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64