21 มิ.ย. 2565

UBE Group ต้อนรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

นายวัศกร  กากแก้ว ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอทานอล นำทีมวิศวกรโรงงาน ร่วมต้อนรับน้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และคณาจารย์ รวมจำนวน 65 คน  พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และปูทางสายอาชีพวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 65 ณ สำนักงานเอทานอล จ.อุบลราชธานี