21 มิ.ย. 2565

UBE Group เปิดบ้านต้อนรับ สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มรภ.ศรีสะเกษ

คณาจารย์ และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 รวม 25 คน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ทางวิชาชีพ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมี คุณกัณฑ์พร กรรณสูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อปูทางเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในสายงานอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 65 ณ สำนักงานเอทานอล จ. อุบลราชธานี