29 ก.ค. 2565

UBE จับมือ สวทช. เปิดคลินิกมันอินทรีย์เคลื่อนที่ตะลุยอีสานตอนล่าง 2

กิจกรรมคลินิกมันอินทรีย์ นำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้แก่ นายสุกิจ รัตนศรีวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง และนายชวินทร์ ปลื้มเจริญ นักวิชาการ ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี จาก สวทช. โดยใช้นวัตกรรมมาช่วยในการเพิ่มผลิต ลดต้นทุนมันอินทรีย์ กิจกรรมจัดขึ้น 2 วัน ในพื้นที่ 3 จังหวัด