10 พ.ย. 2565

UBE ถือฤกษ์ดี จัดทำบุญสำนักงานกรุงเทพฯ แห่งใหม่

นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. อุบล ไบโอ เอทานอล (UBE) ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (ที่ 5 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ ในโอกาสที่ย้ายสำนักงานกรุงเทพมาสู่สถานที่แห่งใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจในการที่จะก้าวสู่เป้าหมายการเป็นบริษัทที่เป็น Organic leader และ Green energy ครบวงจร งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารสินธร ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ