ข่าวสารล่าสุด

สถาบันพระปกเกล้า’ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเอทานอล ศึกษาพลังงานทดแทน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า’ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเอทานอล ศึกษาพลังงานทดแทน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group Sport Day 2016 "สานสัมพันธ์ สร้างสามัคคี กีฬาสี UBBE รวมใจเป็นหนึ่ง"

อ่านเพิ่มเติม

‘กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล’ ส่งวิทยากรอบรมส่งเสริมอาชีพ เทศบาลตำบลนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม

‘พลากร สุวรรณรัฐ’ องคมนตรี เยี่ยมชม ‘กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล’ ธุรกิจพลังงานครบวงจรภาคอีสาน ผู้ผลิตเอทานอลรายใหญ่ที่สุดของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

“อุบลไบโอเอทานอล รับรางวัล CSR-DIW Continuous ต่อเนื่องปี 2 ยืนยัน แสดงความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

อ่านเพิ่มเติม

“อุบลเกษตรพลังงาน ... ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นดี ตรา ซันฟลาวเวอร์ คว้ารางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2556 จาก สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธานี”

อ่านเพิ่มเติม

“อุบลไบโอ... ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมภาค 12 รวมพลทุกภาคส่วนประชุมเชิงปฏิบัติการ เสวนาการอนุรักษ์แบบยั่งยืน”

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอ’ ร่วมงาน “ปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำลำน้ำมูล” อบต. โพธิ์ศรีพร้อมสนับสนุนของที่ระลึก

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอ’ ส่งนักเตะดวลแข้ง พร้อมมือตบ วอลเลย์ ลงแข่ง กีฬาไร่ใต้

อ่านเพิ่มเติม

ชาว UBE จัดงานบุญเข้าพรรษา

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมะดลใจ UBBE GROUP ครั้งที่ 4/56

อ่านเพิ่มเติม

นศ. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลฯ เยี่ยมชมโรงงาน พร้อมศึกษาระบบการบริหารจัดการภายใน