ข่าวสารล่าสุด

นักธุรกิจไทย – ลาว เยี่ยมชมโรงเอทานอล UBE

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

นักธุรกิจไทย – ลาว เยี่ยมชมโรงเอทานอล UBE

อ่านเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน เรียนรู้ศักยภาพการผลิตเอทานอลของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจัดงานเลี้ยงพนักงานเสริมสร้างสามัคคี “ม่วนคั๊กๆ พลพรรค UBBE GROUP” พร้อมร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

ปตท. วางใจ UBE เล็งซื้อเอทานอล

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร – พนักงาน กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลร่วมทำบุญวันวิสาฯ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหารระดับสูง วพน. รุ่น 5 …เยี่ยมชมธุรกิจ “เอทานอล” ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ เยี่ยมชมโรงงานเอทานอล

อ่านเพิ่มเติม

ผ้าป่า UBBE Group มหากุศล สมทบทุนสร้างเมรุวัดหนองแปนสุธาวาส และปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเพื่อใช้ในงานแพทย์แผนไทย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล รวมพลังส่งสุขวันเด็ก...สัญจร ปี 3

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานร่วมใจฟังธรรมเทศนา ‘โครงการธรรมะดลใจ UBBE GROUP ครั้งที่ 3/56’

อ่านเพิ่มเติม

ปล่อยพันธุ์ปลากินพืช และกุ้งก้ามกราม 600,000 ตัว ภายใต้โครงการอนุรักษ์ลำโดม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวง และทำบุญเลี้ยงพระเพล