ข่าวสารล่าสุด

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. การอาชีพเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. การอาชีพเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม

มาฆบูชา 2557 UBBE GROUP รวมใจใส่บาตร ฟังธรรม “คิดดี ทำดี พูดดี”

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอฯ ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ณ อ.นาเยีย

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ...ชวนน้องๆ บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ เรียนร่วมวิชาห้องเรียน...แปลงมัน UBBE GROUP ปี 3/2557

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้าจีนเยี่ยมชม “โรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน”

อ่านเพิ่มเติม

วันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี "สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ"

อ่านเพิ่มเติม

สนพ. วางใจอุบล ไบโอ เอทานอล สนับสนุนเงิน 20 ล้าน

อ่านเพิ่มเติม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนิน เปิดโรงงานผลิตเอทานอลใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

อ่านเพิ่มเติม

สรุปรายงาน มาตรการแก้ไข กรณีเกิดเหตุการณ์คันกั้นบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 5

อ่านเพิ่มเติม

อบรม มาตรฐานฮาลาล

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอรวมใจพนักงาน 4 บ้าน ... จัด Team Building ยิ่งใหญ่ใน “U-Group Outing 2014”

อ่านเพิ่มเติม

อบรม เทคโนโลยีการผลิตเอทานอล จากวัสดุการเกษตร