ข่าวสารล่าสุด

อุบลไบโอเอทานอล’ จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม(MOU) ร่วมโครงการ CSR – DIW

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอล’ จับมือกรมโรงงานอุตสาหกรรม(MOU) ร่วมโครงการ CSR – DIW

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ ร่วมกับบ้านโนนสุขสันต์ สร้างระบบน้ำถวายวัดป่าศิลาธารธรรม

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ ร่วมสนับสนุนของชำร่วย งานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อบต.นาดี

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอฯ สืบทอดประเพณีไทยร่วมสนับสนุนงานบุญบั้งไฟ วัดท่าช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ ร่วมหารือ รพ.นาเยีย เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. ราชภัฎอุบลฯ ขอศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อบรมโครงการ”ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” (ต้นฝน 2557)

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าแขวงจำปาสัก ดูงานโรงงานเอทานอล

อ่านเพิ่มเติม

เริ่มต้นดี ชีวิตดี....รับปีใหม่ 2558

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2555”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557”

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. การอาชีพเขมราฐ