ข่าวสารล่าสุด

เกษตรกรตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อบรมโครงการ”ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” (ต้นฝน 2557)

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อบรมโครงการ”ธนาคารท่อนพันธุ์อุบลไบโอ” (ต้นฝน 2557)

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าแขวงจำปาสัก ดูงานโรงงานเอทานอล

อ่านเพิ่มเติม

เริ่มต้นดี ชีวิตดี....รับปีใหม่ 2558

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2555”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “มอบความรู้ สู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2557”

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ’ เปิดบ้านต้อนรับ นศ. การอาชีพเขมราฐ

อ่านเพิ่มเติม

มาฆบูชา 2557 UBBE GROUP รวมใจใส่บาตร ฟังธรรม “คิดดี ทำดี พูดดี”

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอฯ ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ ณ อ.นาเยีย

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ...ชวนน้องๆ บ้านแก่งกอก ต.ไร่ใต้ เรียนร่วมวิชาห้องเรียน...แปลงมัน UBBE GROUP ปี 3/2557

อ่านเพิ่มเติม

ลูกค้าจีนเยี่ยมชม “โรงแป้งมันอุบลเกษตรพลังงาน”

อ่านเพิ่มเติม

วันวิสาขบูชา น้อมถวายพุทธชยันตี "สื่อสารความดี ฟื้นวิถีวันพระ"

อ่านเพิ่มเติม

สนพ. วางใจอุบล ไบโอ เอทานอล สนับสนุนเงิน 20 ล้าน