ข่าวสารล่าสุด

UBBE Group ขอชวนทุกคนมาออกกำลังกายไปกับชมรมจักรยาน UBBE

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ขอชวนทุกคนมาออกกำลังกายไปกับชมรมจักรยาน UBBE

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ขอแสดงความยินดีกับขบวนแห่เทียนพรรษาอำเภอนาเยีย

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความงดงามการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสงเสียง แห่ฟ้อนบูชา ราชธานีแห่เทียนพรรษา 19-20 ก.ค. นี้

อ่านเพิ่มเติม

ต้นเทียนพรรษา…ประชารัฐ อ.นาเยีย ร่วมสืบทอดประเพณีแห่เทียนพรรษา งานสำคัญประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ต้อบรับคณะกรรมการธิการด้านการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน และคณะเยี่ยมชมจากสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ต้อนรับอาจารย์ และนศ. ปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

UBE เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ"เกษตรกรต้นแบบ ปลูกมันใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน"

อ่านเพิ่มเติม

สรุปรายงาน มาตรการแก้ไข กรณีเกิดเหตุการณ์คันกั้นบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อที่ 5 ของ บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด ชำรุด