ข่าวสารล่าสุด

UBE ตั้งเป้าปี 65 โต 15% คาดอีก 3 ปีรายได้แตะหมื่นล้าน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

UBE ตั้งเป้าปี 65 โต 15% คาดอีก 3 ปีรายได้แตะหมื่นล้าน

อ่านเพิ่มเติม

UBE จับมือ สอท.อุบล หอการค้าอุบลฯ Kick off โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)

อ่านเพิ่มเติม

UBE จัดพิธี MOU สร้างความเชื่อมั่นซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์แบบอุบลโมเดล พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกร จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม

Tasuko ทุ่ม 300 ล้านบาทพัฒนาฟลาวมันสำปะหลังตอบโจทย์คนรักสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

UBE ได้รับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

UBE Group ห่วงใยใส่ใจพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

งานทำบุญครบรอบบริษัทฯ ประจำปี 2564 ก้าวสู่ปีที่ 17

อ่านเพิ่มเติม

UBE คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์อนามัยที่ 10 สนับสนุนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สร้างภูมิคุ้มกัน UBE

อ่านเพิ่มเติม

UBE คว้ารางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สร้าง DNA พนักงานให้มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม

UBE ลงนาม MOU วว. นำผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน BCG โมเดล

อ่านเพิ่มเติม

UBON BIO hand sanitizer บริการประชาชน ณ ศาลากลาง