ข่าวสารล่าสุด

เกษตรแปลงใหญ่ อ.ตาลสุม ศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้แปลงมันสำปะหลังอินทรีย์" ต.นาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรแปลงใหญ่ อ.ตาลสุม ศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้แปลงมันสำปะหลังอินทรีย์" ต.นาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

โรงแป้งมันอุบลซันฟลาวเวอร์ คว้ารางวัลการจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

Young Smart Farmer อุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group จัดบูธ “ห้องวิทยาศาสตร์อุบลไบโอ” ในงานเปิดบ้านพลังงาน ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ จัดบูรนิทรรศการ ในงาน " กินดี อินทรีย์ พญายาง "

อ่านเพิ่มเติม

ยโสธร นวัตกรรมชาวไร่มันอินทรีย์ 6 ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันสาธิตเครื่องจักรกำจัดวัชพืช

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมโรงงาน และแปลงมันอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโออาสา... พาน้องเปิดเทอม

อ่านเพิ่มเติม

อุบลซันฟลาวเวอร์ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 BUSINESS MODEL ด้านเกษตรอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม

เครือข่ายปศุสัตว์อุบลโมเดล เยี่ยมชมโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

อธิการบดี ม.อุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงาน