ข่าวสารล่าสุด

คนอุบลไบโอไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือเกษตรกรปลาในกระชัง

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

คนอุบลไบโอไม่ทิ้งกัน ช่วยเหลือเกษตรกรปลาในกระชัง

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ จัดสรรพื้นที่โรงงาน สร้างตลาดนัดอินทรีย์ กินสบายใจ

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอฯ จำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดมือ ราคาถูกกว่าท้องตลาด

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group บริจาคแอลกอฮอล์ ป้องกันโควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ UBBE Group & สื่อมวลชนอุบลฯ

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ห่วงใย ใส่ใจพนักงาน รณรงค์ภายในองค์กรป้องกันไวรัส โควิด-19

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ…แถลงข่าว ลุย! โมเดล “ออร์แกนิคไบโอฮับ” ปลดล็อคกับดักรายได้ปานกลาง คลัสเตอร์กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2 สร้างตลาดชีวภาพ และอาหารปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ...หนุนสมาคมการค้าลานมันฯ ภาคอีสาน ผลักดันโครงการลานมันสีเขียว สร้างมาตรฐานรับซื้อมันคุณภาพในพื้นที่อีสานล่าง 2

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ ผนึกพลังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ สานต่อนโยบาย Bio Hub ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม

ปตท. จับมือ อุบล ไบโอ เอทานอล เดินหน้าการใช้เทคโนโลยียีสต์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลสู่เชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอจัดพิธีลงนามซื้อขายมันอินทรีย์ จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563