ข่าวสารล่าสุด

UBE จัดบูธมันอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน เพื่อลดการเผาแปลง และเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

UBE จัดบูธมันอินทรีย์ สารปรับปรุงดิน เพื่อลดการเผาแปลง และเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน

อ่านเพิ่มเติม

อุบลซันฟลาวเวอร์ ร่วม Workshop “การใช้แป้งปลอดกลูเตน” กับสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ

อ่านเพิ่มเติม

สกสว. คัดเลือก “มันอินทรีย์อุบลโมเดล” เป็นกรณีศึกษาถอดบทเรียน การปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตร

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group อบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group มอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมให้กับชมรมผู้พัฒนากีฬาฟุตบอลจังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ "การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในพื้นที่อีสานล่าง 2"

อ่านเพิ่มเติม

อุบลซันฟลาวเวอร์ และอุบลไบโอกษตร นำสินคออร์แกนิดจัดแสดงในงาน Agro FEX 2020

อ่านเพิ่มเติม

อุบลซันฟลาวเวอร์ จัดบูธในงานสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ จ.อำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม

รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นพี่เยี่ยมชาวไร่มันอินทรีย์ "โครงการอุบลโมเดล"

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ฝีกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รุ่นที่ 2