ข่าวสารล่าสุด

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า และการลงทุนกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางการค้า และการลงทุนกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรมันอินทรีย์ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

UBON SUNFLOWER ร่วมจัดแสดงบูธ ในงาน THAIFEX -ANUGA ASIA 2020

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรแปลงใหญ่ อ.ตาลสุม ศึกษาดูงาน "ศูนย์การเรียนรู้แปลงมันสำปะหลังอินทรีย์" ต.นาโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

โรงแป้งมันอุบลซันฟลาวเวอร์ คว้ารางวัลการจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม

Young Smart Farmer อุบลราชธานี เยี่ยมชมโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group จัดบูธ “ห้องวิทยาศาสตร์อุบลไบโอ” ในงานเปิดบ้านพลังงาน ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ จัดบูรนิทรรศการ ในงาน " กินดี อินทรีย์ พญายาง "

อ่านเพิ่มเติม

ยโสธร นวัตกรรมชาวไร่มันอินทรีย์ 6 ดี

อ่านเพิ่มเติม

วันสาธิตเครื่องจักรกำจัดวัชพืช

อ่านเพิ่มเติม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมโรงงาน และแปลงมันอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโออาสา... พาน้องเปิดเทอม