ข่าวสารล่าสุด

อุบลไบโอ...หนุนสมาคมการค้าลานมันฯ ภาคอีสาน ผลักดันโครงการลานมันสีเขียว สร้างมาตรฐานรับซื้อมันคุณภาพในพื้นที่อีสานล่าง 2

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ...หนุนสมาคมการค้าลานมันฯ ภาคอีสาน ผลักดันโครงการลานมันสีเขียว สร้างมาตรฐานรับซื้อมันคุณภาพในพื้นที่อีสานล่าง 2

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอ ผนึกพลังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 ยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ สานต่อนโยบาย Bio Hub ของรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม

ปตท. จับมือ อุบล ไบโอ เอทานอล เดินหน้าการใช้เทคโนโลยียีสต์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอลสู่เชิงพาณิชย์

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอจัดพิธีลงนามซื้อขายมันอินทรีย์ จ.ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงาน และประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกากมันนำคุณค่าสู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ส่งสุขวันเด็ก ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่พื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเร่งด่วน (QUICK WIN)

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอชูผลงานเด่นด้านพลังงานทดแทน และบูรณาการร่วมกับภาครัฐ คว้า 3 รางวัลระดับประเทศ และอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโออาสาพาน้องเยี่ยมบ้าน

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ร่วมกับ กรมปศุสัตว์ สนับสนุนหญ้าเนเปียร์สับสด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม

UBBE ปล่อยพันธุ์ปลา และกุ้งก้ามกราม ปีที่ 8