ข่าวสารล่าสุด

“มันอินทรีย์” ไบโอ...ตอบโจทย์รัฐ ขยายต้นแบบมันอินทรีย์สู่ 15 อำเภอ ให้ได้ 50,000 ไร่ ในปี 2565 ยกระดับ “อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” สู่ออร์แกนิคสากล

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

“มันอินทรีย์” ไบโอ...ตอบโจทย์รัฐ ขยายต้นแบบมันอินทรีย์สู่ 15 อำเภอ ให้ได้ 50,000 ไร่ ในปี 2565 ยกระดับ “อุบลราชธานีแห่งเกษตรอินทรีย์” สู่ออร์แกนิคสากล

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอล สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรไทยก้าวสู่ตลาดโลก บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอล ได้รับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจำนวน 70 คน ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

อ่านเพิ่มเติม

อุบลไบโอเอทานอลจับมือท้องถิ่น ปล่อยปลากินพืช และกุ้งก้ามกราม อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ภายใต้เครือข่ายชุมชนโครงการอนุรักษ์ลำโดม

อ่านเพิ่มเติม

รมว.เกษตรฯ ลงแปลงมันสำปะหลังอินทรีย์....ชื่นชมการตลาดนำการผลิต โรงงานแป้งมันอุบลเกษตรพลังงานสร้างทางเลือกใหม่ ให้เกษตรกรไทยยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

“กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลจับมือ St1 ร่วมมืองานวิจัยเทคโนโลยี Etanolix”

อ่านเพิ่มเติม

ป่าติ้วโมเดล ประชารัฐ พัฒนามันสำปะหลังอินทรีย์แปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริหาร บมจ.ไทยออยล์ เยี่ยมชมกิจการ

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังอินทรีย์ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560/2561

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล ส่งสุขวันเด็ก ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทิน UBBE Group 2561 : รับทราบข้อมูลกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลผ่านปฏิทินปี 2561