ข่าวสารล่าสุด

UBBE Group ผนึกกำลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลฯ จัดหลักสูตรดีๆ อบรมถึงโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group ผนึกกำลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลฯ จัดหลักสูตรดีๆ อบรมถึงโรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ สานสามัคคีผ่านการกีฬา

อ่านเพิ่มเติม

อุบลโมเดล สร้างเครือข่ายเกษตกรต้นแบบต่อเนื่อง ก้าวสู่เกษตรกร 4.0 รู้ดิน รู้ปุ๋ย ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

อ่านเพิ่มเติม

UBBE Group เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนบ้านผักหย่ากว่า 70 คน สนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน และส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

อ่านเพิ่มเติม

UBBE GROUP ร่วมประสานประชารัฐ มอบความรู้พลังงานจากมันสำปะหลัง

อ่านเพิ่มเติม

เกษตรกรต้นแบบอุบลโมเดล…ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล เดินหน้าพัฒนาพลังงานทดแทน เซ็น MOU ร่วมกับ ST1 บริษัทพัฒนาพลังงานจากประเทศฟินแลนด์ ดันโครงการนำร่องผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง

อ่านเพิ่มเติม

ส่งสุขวันเด็กสัญจร ครั้งที่ 6/2560

อ่านเพิ่มเติม

ชาว UBBE Group รวมพลังในกิจกรรม “UBBE Group ร้องเพลงรวมใจ Unity เป็นทีมเดียวกัน”

อ่านเพิ่มเติม

เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดีปีใหม่ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

ออกกำลังกาย...ต้อนรับปีใหม่ 2560