31 ส.ค. 2559

5 เหตุผลที่จะทำให้คุณอยากเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85

  1. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 มีค่าออกเทนสูงกว่าน้ำมันเบนซินธรรมดา ช่วยเพิ่มแรงม้าให้กับรถยนต์อีก 5-10% และยังทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบกว่าเดิม
  2. น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ ทำให้ยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์ และยังมีส่วนช่วยลดภาวะโลกร้อน
  3. การเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ทุกๆ หนึ่งลิตร จะช่วยประหยัดการนำเข้าน้ำมันเบนซินได้ 0.85 ลิตร มีส่วนทำให้ประเทศลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ประหยัดเงินตราต่างประเทศ
  4. ส่วนผสมหลัก (85%) ในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 คือเอทานอล ซึ่งผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย ยิ่งใช้เยอะรายได้ส่วนใหญ่จะยิ่งกระจายสู่มือเกษตรกร สร้างการหมุนเวียนรายได้ภายในประเทศ
  5. ราคาถูก!

       เข้าปั๊มน้ำมันคราวหน้า มองหาหัวจ่าย E85 อ่อ ตรวจสอบรถของคุณก่อนนะว่าสามารถเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้


----------

ขอขอบคุณภาพจาก www.autudeft.com