23 ส.ค. 2559

E85 คืออะไร?

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด

- โรงงานผลิตเอทานอล กำลังการผลิต 400,000 ลิตรต่อวัน 132,000,000 ลิตรต่อปี

- ผลิตเอทานอลเกรดเชื้อเพลิง มีความบริสุทธิ์องแอลกอฮอล์ 99.5%

- ผลิตเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม มีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ 95%

- รับซื้อมันสำปะหลังสด 2,400 ตันต่อวัน และมันเส้น 1,200 ตันต่อวัน

นำมันแก๊สโซออล์ E85 คืออะไร

- น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันเบนซิน 15% กับเอทานอลบริสุทธิ์ (99.5%) ปริมาณ 85%

- คุณภาพการใช้งานเหมือนกับน้ำมันเบนซิน แต่มีค่าออกเทนสูงกว่า และมีการเผาไหม้สมบูรณ์กว่าน้ำมันเบนซิน

- เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มลพิษที่ปล่อยจากไอเสียน้อยมาก เมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซิน

- การเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 หนึ่งลิตร ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเบนซินได้ถึง 0.85 ลิตร

รถที่สามารถใช้แก๊สโซออล์ E85

- รถที่เติม E85 ได้นั้นเรียกว่ารถ FFV ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรป รวมไปถึงอเมริการ และบราซิล ในประเทศไทยมีรถ FFV อยู่ประมาณ 150,000 คัน และจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ปัจจุบันมีหลากหลายยี่ห้อ Volvo v60, s60 Chevrolet Captiva, Mitsubishi Lancer EX, Honda CRV Civic 2012, Toyota Altis 2012

- ภาครัฐลดภาษีนำเข้ารถ FFV จาก 80% เหลือ 60% และชดเชยภาษีสรรพสามิต 3%

- รถ FFV นั้นยังสามารถเติมน้ำมันชนิดอื่นนอกเหนือจากแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ด้วย

รถเก่าก็ใช้ E85 ได้

- โดยติดตั้งชุด Conversion Kit ซึ่งออกแบบมาให้สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 โดยมีกล่อง ECU ที่ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของ ECU ในรถยนต์ตัวเดิม แต่มีการปรับเพิ่มการสั่งจ่ายระบบเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับระบบจ่ายน้ำมันของเครื่องยนต์ โดยสามารถปรับส่วนผสมระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศ ทำให้รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์นี้สามารถใช้น้ำมันเบนซินปกติ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10, E20 และ E85 ได้ หรือผสมกันได้โดยอัตโนมัติ

- รถยนต์ที่สามารถเติม E10 หรือ E20 ได้อยู่แล้ว สามารถติดตั้งชุด Conversion Kit ได้ทันที ถ้าหากเป็นรถยนต์รุ่นเก่า ต้องตรวจเช็คระบบการทำงานต่างๆ ก่อน เช่น ระบบออกซิเจนเซนเซอร์ ท่อยางน้ำมันเชื้อเพลิง ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

- ราคาชุด Conversion Kit อยู่ที่ประมาณ 7,900 - 10,000 บาท

ใช้แก๊สโซออล์ E85 แล้วดีอย่างไร

- ส่วนผสมเอทานอลใน E85 ผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตรในประเทศ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร สร้างรายได้ที่มั่นคง

- ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน ประหยัดเงินตราต่างประเทศ GDP สูงขึ้น

- สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ พัฒนาสู่ศูนย์กลางพลังงานทดแทนของภูมิภาค

- ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

- ประชาชนมีทางเลือกในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

- มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่า ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องยนต์

- ค่าออกเทนสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน รักษาสิ่งแวดล้อม