เครือ UBE รับโล่ห์สถานประกอบการดูแลใจพนักงานดีเด่นจากกรมสุขภาพจิต

นายสุพัฒน์ จีนสุกแสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารองค์กร บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย เข้ารับรางวัลเครือข่ายสถานประกอบการดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนการดูแลใจพนักงาน ประจำปี 2566 จาก พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ที่ 4 จากซ้าย) ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลใจพนักงานซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดขององค์กร ผ่านกิจกรรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ ซึ่ง ยูบีอี ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพใจกับพนักงาน การจัดการอารมณ์และความเครียด การสร้างความเข้มแข็งทางใจ เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างสุข กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างเครือข่ายพลเมืองสุขภาพจิตดีภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ "ร่วมสร้างพลังใจ สุขภาพจิตไทยยั่งยืน" Better Mental Health Care For all จัดโดย กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้