UBE เดินหน้าโครงการ “ธนาคารท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอินทรีย์” กลไกเพิ่มผลผลิตเพื่อการขับเคลื่อนมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน
Read More
UBE เดินหน้าโครงการ “ธนาคารท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอินทรีย์” กลไกเพิ่มผลผลิตเพื่อการขับเคลื่อนมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน
Read More
UBE Group “ส่งสุขวันเด็กปีที่ 9” เปิดบ้านสร้างฐานการเรียนรู้ Organic Food & Biotech พร้อมยกทีมสัญจรโรงเรียนรอบโรงงาน ส่งมอบความอร่อยสไตล์ “ทาสุโกะ”
Read More
UBE Group “ส่งสุขวันเด็กปีที่ 9” เปิดบ้านสร้างฐานการเรียนรู้ Organic Food & Biotech พร้อมยกทีมสัญจรโรงเรียนรอบโรงงาน ส่งมอบความอร่อยสไตล์ “ทาสุโกะ”
Read More
UBE ประเดิมคว้า CG 4 ดาว มุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาล
Read More
UBE ประเดิมคว้า CG 4 ดาว มุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาล
Read More
"UBE CARE" ปันน้ำใจ… สู้ภัยน้ำท่วม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน จ. อุบลราชธานี
Read More
"UBE CARE" ปันน้ำใจ… สู้ภัยน้ำท่วม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน จ. อุบลราชธานี
Read More
Kick-off กิจกรรมมินิอุบลโมเดลพลัสกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2
Read More
Kick-off กิจกรรมมินิอุบลโมเดลพลัสกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2
Read More
“UBE” สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี
Read More
“UBE” สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี
Read More
UBS จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังอินทรีย์
Read More
UBS จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังอินทรีย์
Read More
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ UBE เชื่อมโยงระบบการผลิตการตลาดโคเนื้อ รุ่น 1 ปี 2565 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคแบบมีมาตรฐาน GFM
Read More
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ UBE เชื่อมโยงระบบการผลิตการตลาดโคเนื้อ รุ่น 1 ปี 2565 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคแบบมีมาตรฐาน GFM
Read More
UBE ร่วมกับ กจ.อุบลฯ ติวเข้มผู้ตรวจมันอินทรีย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง 2
Read More
UBE ร่วมกับ กจ.อุบลฯ ติวเข้มผู้ตรวจมันอินทรีย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง 2
Read More
UBE จับมือ สวทช. เตรียมยกระดับแพลตฟอร์มอุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม อัปเวลเกษตรมันอินทรีย์อีสานตอนล่าง 2 สู่ BCG Model
Read More
UBE จับมือ สวทช. เตรียมยกระดับแพลตฟอร์มอุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม อัปเวลเกษตรมันอินทรีย์อีสานตอนล่าง 2 สู่ BCG Model
Read More
UBE จับมือ สอท.อุบล หอการค้าอุบลฯ Kick off โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)
Read More
UBE จับมือ สอท.อุบล หอการค้าอุบลฯ Kick off โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)
Read More
UBE จัดพิธี MOU สร้างความเชื่อมั่นซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์แบบอุบลโมเดล พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกร จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปีนี้
Read More
UBE จัดพิธี MOU สร้างความเชื่อมั่นซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์แบบอุบลโมเดล พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกร จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปีนี้
Read More