อุตสาหกรรมดีเด่น 2564

อุตสาหกรรมดีเด่น 2564

อุตสาหกรรมดีเด่น 2564
อุตสาหกรรมดีเด่น 2564
โรงงานเอทานอล ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานเอทานอล ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
โรงงานแป้งมันสำปะหลัง ได้รับรางวัลการจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงงานแป้งมันสำปะหลัง ได้รับรางวัลการจัดการน้ำเสียระดับทอง ประจำปี พ.ศ. 2563 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โรงงานเอทานอล ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานจากกระทรวงพลังงาน
โรงงานเอทานอล ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards ประจำปี 2562 รางวัลดีเด่น ด้านพลังงานจากกระทรวงพลังงาน
โรงงานเอทานอล ได้รับรางวัล ASEAN Renewable Energy Projects Award 2019 รางวัลพลังงานทดแทน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพลังงานทดแทน
โรงงานเอทานอล ได้รับรางวัล ASEAN Renewable Energy Projects Award 2019 รางวัลพลังงานทดแทน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทพลังงานทดแทน
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกได้รับรางวัล “โครงการช้างเผือก” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานอินทรีย์สากล จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิกได้รับรางวัล “โครงการช้างเผือก” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานอินทรีย์สากล จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
โรงงานแป้งมันสำปะหลังได้รับใบรับรอง ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems
โรงงานแป้งมันสำปะหลังได้รับใบรับรอง ISO 9001:2015 จาก United Registrar of Systems
โรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ CLBR ได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2015 จาก SGS United Kingdom Ltd.
โรงผลิตก๊าซชีวภาพระบบ CLBR ได้รับใบรับรอง ISO 9001: 2015 จาก SGS United Kingdom Ltd.