UBE Group จัดกิจกรรม UBE CARE ปล่อยปลา…ปลูกป่า อนุรักษ์ลำโดม ปีที่ 9

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ ยูบีอี ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศไทย นำทีมพนักงานจิตอาสาของ ยูบีอี และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม “UBE CARE ตุ้มโฮมลำโดมใหญ่ ปี 2566” กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำลำโดมใหญ่ แหล่งน้ำธรรมชาติและเป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 ประมงจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน และชุมชนในพื้นที่ลำโดมใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 149,000 ตัว จากเครือข่ายประมงจังหวัด และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 200 ต้น จากสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 กรมอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกในชุมชน เยาวชน ร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น ณ หาดทรายทอง ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

ยูบีอี เดินหน้ากิจกรรมอนุรักษ์ลำโดมใหญ่ เข้าสู่ปีที่ 9 โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตวน้ำไปแล้วกว่า 6,725,000 ตัว ตลอดโครงการ ส่วนกิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นเจตนารมย์ของกลุ่มบริษัทในการเดินหน้าสร้างพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มจำนวนต้นไม้เพื่อสร้างกำแพงทางธรรมชาติในการดักจับฝุ่นละออง และสร้างอากาศสะอาด โดยตั้งเป้าหมายการปลูกต้นไม้ในปี 2566 รวม 20,000 ต้น ทั้งสองกิจกรรมเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการหลัก “UBE CARE เราดูแล…เราใส่ใจ” ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนที่ดูแลและใส่ใจครบทุกมิติ ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับกิจการที่ดีขององค์กร