EN TH
UBE เดินหน้าโครงการ “ธนาคารท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอินทรีย์” กลไกเพิ่มผลผลิตเพื่อการขับเคลื่อนมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
UBE เดินหน้าโครงการ “ธนาคารท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอินทรีย์” กลไกเพิ่มผลผลิตเพื่อการขับเคลื่อนมันสำปะหลังไทยอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
UBE Group “ส่งสุขวันเด็กปีที่ 9” เปิดบ้านสร้างฐานการเรียนรู้ Organic Food & Biotech พร้อมยกทีมสัญจรโรงเรียนรอบโรงงาน ส่งมอบความอร่อยสไตล์ “ทาสุโกะ”
อ่านเพิ่มเติม
UBE Group “ส่งสุขวันเด็กปีที่ 9” เปิดบ้านสร้างฐานการเรียนรู้ Organic Food & Biotech พร้อมยกทีมสัญจรโรงเรียนรอบโรงงาน ส่งมอบความอร่อยสไตล์ “ทาสุโกะ”
อ่านเพิ่มเติม
UBE ประเดิมคว้า CG 4 ดาว มุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
UBE ประเดิมคว้า CG 4 ดาว มุ่งมั่นสร้างฐานธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาล
อ่านเพิ่มเติม
"UBE CARE" ปันน้ำใจ… สู้ภัยน้ำท่วม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน จ. อุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม
"UBE CARE" ปันน้ำใจ… สู้ภัยน้ำท่วม ช่วยผู้ประสบอุทกภัยใน จ. อุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม
Kick-off กิจกรรมมินิอุบลโมเดลพลัสกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2
อ่านเพิ่มเติม
Kick-off กิจกรรมมินิอุบลโมเดลพลัสกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2
อ่านเพิ่มเติม
“UBE” สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม
“UBE” สนับสนุนแอลกอฮอล์ เสริมแกร่งรับเปิดเมืองให้กับท่าอากาศยานอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม
UBS จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังอินทรีย์
อ่านเพิ่มเติม
UBS จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกำจัดวัชพืชในไร่มันสำปะหลังอินทรีย์
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ UBE เชื่อมโยงระบบการผลิตการตลาดโคเนื้อ รุ่น 1 ปี 2565 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคแบบมีมาตรฐาน GFM
อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ร่วมกับ UBE เชื่อมโยงระบบการผลิตการตลาดโคเนื้อ รุ่น 1 ปี 2565 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคแบบมีมาตรฐาน GFM
อ่านเพิ่มเติม
UBE ร่วมกับ กจ.อุบลฯ ติวเข้มผู้ตรวจมันอินทรีย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง 2
อ่านเพิ่มเติม
UBE ร่วมกับ กจ.อุบลฯ ติวเข้มผู้ตรวจมันอินทรีย์ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานล่าง 2
อ่านเพิ่มเติม
UBE จับมือ สวทช. เตรียมยกระดับแพลตฟอร์มอุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม อัปเวลเกษตรมันอินทรีย์อีสานตอนล่าง 2 สู่ BCG Model
อ่านเพิ่มเติม
UBE จับมือ สวทช. เตรียมยกระดับแพลตฟอร์มอุบลโมเดลพลัสนวัตกรรม อัปเวลเกษตรมันอินทรีย์อีสานตอนล่าง 2 สู่ BCG Model
อ่านเพิ่มเติม
UBE จับมือ สอท.อุบล หอการค้าอุบลฯ Kick off โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)
อ่านเพิ่มเติม
UBE จับมือ สอท.อุบล หอการค้าอุบลฯ Kick off โครงการส่งเสริม และพัฒนาโคขุนตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL)
อ่านเพิ่มเติม
UBE จัดพิธี MOU สร้างความเชื่อมั่นซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์แบบอุบลโมเดล พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกร จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปีนี้
อ่านเพิ่มเติม
UBE จัดพิธี MOU สร้างความเชื่อมั่นซื้อขายมันสำปะหลังอินทรีย์แบบอุบลโมเดล พร้อมตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์กับเกษตรกร จำนวน 50,000 ไร่ ภายในปีนี้
อ่านเพิ่มเติม