UBE คว้ารางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สร้าง DNA พนักงานให้มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม
Read More
UBE คว้ารางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สร้าง DNA พนักงานให้มีจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อม
Read More
UBE ลงนาม MOU วว. นำผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน BCG โมเดล
Read More
UBE ลงนาม MOU วว. นำผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม ขับเคลื่อน BCG โมเดล
Read More
UBON BIO hand sanitizer บริการประชาชน ณ ศาลากลาง
Read More
UBON BIO hand sanitizer บริการประชาชน ณ ศาลากลาง
Read More
UBE ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากฐินถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564
Read More
UBE ร่วมเป็นเจ้าภาพบุญมหากฐินถิ่นนักปราชญ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564
Read More
UBE จับมือ PTT เดินหน้าใช้เทคโนโลยียีสต์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
Read More
UBE จับมือ PTT เดินหน้าใช้เทคโนโลยียีสต์ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล
Read More
UBE ร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน"
Read More
UBE ร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 "สุขภาพจิตไทย วัดใจไปพร้อมกัน"
Read More
Kick Off UBE SP#3 พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เตรียมพร้อม IPO
Read More
Kick Off UBE SP#3 พัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ เตรียมพร้อม IPO
Read More
อุบลไบโอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
Read More
อุบลไบโอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
Read More
รัฐ-เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี รวมใจต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ 70% และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข สู่พี่น้อง 2 แขวง สปป.ลาว
Read More
รัฐ-เอกชน จังหวัดอุบลราชธานี รวมใจต้านภัยโควิด-19 มอบแอลกอฮอล์ 70% และอุปกรณ์ด้านสาธารณสุข สู่พี่น้อง 2 แขวง สปป.ลาว
Read More
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read More
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read More
อุบลไบโอ ZERO WASTE เปิดบ้านโชว์...เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียครบวงจร มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน
Read More
อุบลไบโอ ZERO WASTE เปิดบ้านโชว์...เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียครบวงจร มูลค่ากว่า 1,000 ล้าน
Read More
UBE จัดกิจกรรม SHE WEEK รณรงค์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Read More
UBE จัดกิจกรรม SHE WEEK รณรงค์ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
Read More