ปรับปรุงเมื่อ: 26 พ.ค. 2565 / 15:51

ชื่อย่อหุ้น
SET: UBE
ราคาล่าสุด
2.04 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-(-%)

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสำหรับ ไตรมาส1/2565 รวม 1,538.0 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
913.3
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง
586.6
ล้านบาท
รายได้อื่น
38.2
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้รวม
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

ข่าวล่าสุด

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
ดูทั้งหมด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายชุณห์ โภไคศวรรย์  

06-1026-5522

ir@ubonbioethanol.com

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ ได้ทางอีเมลแจ้งข่าว