ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ย. 2565 16:36

ชื่อย่อหุ้น
SET: UBE
ราคาล่าสุด
1.81 บาท
-0.01 (-0.55%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
6,961,437

ข้อมูลสำคัญทางการเงินสำหรับปี 2564

รายได้รวม
0
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
0
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
0
ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ประจำ 1H/2565 รวม 3,366 ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เอทานอล
1,729
ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์เเป้งและฟลาวมันสำปะหลัง
1,487
ล้านบาท
รายได้อื่น
150
ล้านบาท
3,366
ล้านบาท
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศ ประจำ 1H/2565 รวม 3,366 ล้านบาท
รายได้จากการขายในประเทศ
2,011
ล้านบาท
รายได้จากการขายต่างประเทศ
1,355
ล้านบาท
3,366
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หน่วย: ล้านบาท
รายได้จากการขาย
หน่วย: ล้านบาท
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

ข่าวสารล่าสุด

15 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
15 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมผุ้ถือหุ้น

ดูข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายชุณห์ โภไคศวรรย์

+66 (0) 61 026 5522

ir@ubonbioethanol.com

อีเมลรับข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทฯ
ได้ทางอีเมลแจ้งข่าว